Egemen YILDIRIM

DevOps Engineer

System Administrator

Python Developer

Full Stack Developer

Egemen YILDIRIM

DevOps Engineer

System Administrator

Python Developer

Full Stack Developer

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : EGEMEN YILDIRIM
Adresi : FENERBAHÇE MAH. İĞRİP SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 1 KADIKÖY/ İSTANBUL
Telefon : 0850 308 67 10
E-mail: iletisim@yildirimakademi.com

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait yildirimakademi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMET

Ürün veya hizmetin cinsi ve türü, erişim süresi ve iade koşulları her hizmet ve ürünün ilgili sayfasında belirtilmekte ve ürün veya hizmeti satın alarak bu şartları kabul etmiş sayılırsınız.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, yildirimakademi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün veya hizmet, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Alınan video programlarına erişim anında sağlanarak herhangi bir ürün tarafınıza kargolanmaz.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Platformumuz üzerinden satın alınan setlerlerde herhangi bir iade şansı yoktur.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürün veya hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren eğer herhangi bir kullanım durumu söz konusu değilse 3 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya email ile bildirimde bulunulması ve ürün veya hizmetin 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış veya izlenmemiş, olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün veya hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün veya hizmetin kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN VE HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

– Her türlü yazılım ve programlar
– DVD, VCD, CD ve kasetler
– Online erişim hakkı verilmiş ve izlenmiş video setleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.